سلامتی را بنوشید (قسمت اول)

سلامتی را بنوشید (قسمت اول)
سلامتی را بنوشید (قسمت اول)Reviewed by Admin on Oct 31Rating:

سلامتی را بنوشید

با طرح این سوال که چرا روستاییان طول عمر بیشتری را دارند و به سلامتی خود بیشتر اهمیت می دهند؟ ابتدا بگذارید درباره ی بدن صحبت کنیم

میدونید بدن انسان اساسا با هر ارگانیسمی نیاز به تعادل دارد.

اما تعادل چیست؟ و اصلا چرا باید بدن رو متعادل نگه داشت؟برای پاسخ به این سوال شما رو به اصلی ترین سوال بیولوژیکی بشر می برم.

چرا پیر می شویم؟انسان زمانی پیر می شود که تعادل بین تولید و بازسازی سلولی اش بهم می خورد.یعنی روند تولید و مرگ و فرسودگی سلول ها نامتعادل می شود.

در واقع هر انسان در طول روز سلول های زیادی را از دست می دهد و سلول های جدیدی را جایگزین می کند که به روند پیری سلول ها اکسیداسیون می گویند.

برای درک بهتر قطعه فلزی را در نظر بگیرید ک در اثر رطوبت دچار اکسید شدگی یا به اصطلاح عامیانه زنگ زدگی شده است.

اما ما فلز نیستیم!

ما قدرت بی نظیری برای  باز سازی سلولی داریم.اما این قدرت تا زمانی که تعادل بین روند پیری و بازسازی برهم نخورد پا برجاست اما چگونه روند اکسیداسیون تسریع می شود.